روش های ثروت زدایی

ناگفته های کتاب راز

ناگفته های کتاب راز

ایا تا به حال از قدرت های کتاب راز استفاده کردید؟

ایا میدانید با کتاب راز میتوانید قدرت های درونی خودتان را پدیدار کنید؟

ایا میزان قدرت این کتاب را میدانید؟

ایا گفته های این کتاب دروغ است؟

چرا این کتاب فروش چند میلیونی داشته؟

*قدرت ذهن*

آیا میدانستید که الان هر چیزی که در زندگی شما است خود شما به زندگیتان وارد کرده ای؛ تمام زندگی شما تصویری از تمام اندیشه های شماست. با شما هستم به چه می اندیشید؟ آری با شما هستم!                                                                                                           

تا به حال از خود سؤال کرده اید که شما چه فرقی با حیوانات دارید؟ شما قدرت آزادی برای دیدن تفاوت اشیاء و خیلی چیز های دیگر دارید. شما میتوانید اندیشه های خود را به کار گرفته و آن ها را انتخاب کنید و میتوانید تمام زندگی خودتان را در ذهنتان ایجاد کنید.                                  

نکته: این را بدانید که یک فکر مثبت صد ها برابر بیشتر از یک فکر منفی است.                         

الان تصمیم بگیرید که فقط به اندیشه های مثبت فکر کنید به این ترتیب به کاينات اعلام میدارید که تمامی افکار شما توانمند هستند و افکار منفی سست و بی اساس هستند.                            

لی سانیکولز: خدا را شکر که مقداری فاصله در روند این فرآیند وجود دارد و همه افکار شما بلافاصله به واقعیت مبدل نمیشود. اگر اینطور بود به مشکل جدی بر میخوردید؛ تأخیر باعث میشود آن را ارزیابی کنید و حتی انتخاب تازه ای داشته باشید. آیا میدانستید یکی از راه های تسلط یافتن بر ذهن ساکت کردن آن است؟ تمام اساتیدی که در این کتاب سخن گفته اند همگی از مراقبه به یک نوع تمرین روزانه استفاده میکنند. این روش خیلی مهم است باید کم کم انجام دهید.                                                                                                                  

نکته: مدت مراقبه یا همان تمرین روزانه سه تا ده دقیقه است. برای کنترل افکارتان میتوانید آن را با کلماتی شروع کنید؛ مثال: من بر اندیشه های خود مسلط هستم! این را هر روز چند دقیقه تکرار کنید. هنگامی که بدرستی جا بیوفتد و تصمیم بگیرید که چه میخواهید باشید، چه بکنید فرکانس مربوط را مخابره کنید و این تصویر به زندگی واقعی شما مبدل میشود.                                   

*با کتاب راز میتوانید کارها را آسان کنید*

مایکل برنارد بک ویث: ما در دنیایی زندگی میکنیم که در آن قوانین زیادی وجود دارد. 1- قانون جاذبه زمین که اگر شما از بالای ساختمان پرت شوید به زمین برخورد میکنید، فرقی نمیکند آدم خوبی باشید یا بد. 2- قانون جذب هم یکی دیگر از قوانین طبیعت است که مثل قانون جاذبه بیطرف است البته هم صریح، دقیق و عینی است.                                                        

آیا میدانستید هر اتفاقی که برایتان افتاده از قبل ارتعاش آن را زیاد فرستاده اید؟ یعنی بدون اینکه بفهمید، توجه زیاد کرده اید، متمرکز شدید و به صورت ناخودآگاه در حال و آینده برایتان اتفاق می افتد.                                                                                                                

سؤال: حال با خود فکر میکنید که همیشه باید مراقب افکار خود در لحظه باشید. شاید ابتدا اینطور باشد، اما کم کم سرگرم کننده خواهد شد و عاشق این کار خواهید شد.                                  

نکته: احساسات یکی از راه های آسان برای این است که به چه چیز فکر میکنیم!                       

لی سانیکولز: احساسات در صورت خبر بد یا خوب دادن از درونتان بوجود می آید. خبر خوب، حس خوب شادی، لذت و ذوق و شوق را بوجود می آورد و حس بد، خشم، نفرت، کینه و بدی را بوجود می آورد.                                                                                                      

سؤال: از خود تا بحال پرسیده اید چه حسی دارید؟ یک بار سؤال کنید الان چه حسی دارم! جوابتان را همان موقع میگیرید. معمولی و بد و خوب!                                                        

نکته: وقتی برای حال بدتان کاری انجام نمیدهید مغز و افکار به کار خود ادامه میدهند و هر لحظه شما را در شرایط بدتری قرار میدهد.                                                                             

نکته: شما هر چیزی که بخواهید میتوانید در زندگی بدست آورید در صورت آنکه همیشه حستان خوب باشد و به خوبی ها فکر کنید.                                                                                 

نکته: احساسات ما مانند یک مکانیزم عمل میکنند که آیا الان احساسات من خوب است یا بد و در مسیر صحیح فکر میکنید یا اشتباه؟!                                                                               

نکته: از الان به بعد مراقب فکر ها و کلمات خود باشید و شاید اگر حستان بد باشد بفهمید و در اطرافیان اگر کسی حسش بد باشد سریع میفهمید، این را خواهید دید که چقدر دانش شما در حال بهتر شدن نسبت به خود میشوید!                                                                          

آیا میدانستید که شما همانی را میگیرید که حس میکنید، نه اینکه به آن فکر میکنید یا همان از دنده راست یا چپ برخواستن است. مردم میپندارند هر روز تمام مدت از هر دنده برخیزند همانطور کل روز را میگذرانند!                                                                                               

نکته: چند دقیقه ای را به احساس خود اختصاص دهید و روی احساسات خوب تمرکز کنید؛ اگر چشمان خود را خوب ببندید از هر نوع حواس پرتی جلوگیری میکنید و به آن لبخند میزنید.       

آیا میدانستید افکار و احساسات شما خالق زندگی شما هستند و همیشه هم همینطور است، مطمئن باشید!                                                                                                      

باب پراکتر: وقتی احساس شما بد باشد، حالتان بد است و بلافاصله میتوانید آن را با یک موسیقی زیبا، خواندن آواز یا هر چیزی که حالتان را عوض میکند را انجام دهید تا بهتر شوید و به آن به صورت مداوم فکر کنید.                                                                                            

نکته: یک فهرست از چیز هایی که حالتان را خوب میکند را بنویسید و هر روز به آن توجه کنید!  

*راز کارها را آسان میکند*

مایکل برنارد بک ویث: ما در دنیایی زندگی میکنیم که در آن قوانین زیادی وجود دارد. 1- قانون جاذبه زمین که اگر شما از بالای ساختمان پرت شوید به زمین برخورد میکنید، فرقی نمیکند آدم خوبی باشید یا بد. 2- قانون جذب هم یکی دیگر از قوانین طبیعت است که مثل قانون جاذبه بیطرف است البته هم صریح، دقیق و عینی است.                                                        

آیا میدانستید هر اتفاقی که برایتان افتاده از قبل ارتعاش آن را زیاد فرستاده اید؟ یعنی بدون اینکه بفهمید، توجه زیاد کرده اید، متمرکز شدید و به صورت ناخودآگاه در حال و آینده برایتان اتفاق می افتد.                                                                                                                

سؤال: حال با خود فکر میکنید که همیشه باید مراقب افکار خود در لحظه باشید. شاید ابتدا اینطور باشد، اما کم کم سرگرم کننده خواهد شد و عاشق این کار خواهید شد.                                  

نکته: احساسات یکی از راه های آسان برای این است که به چه چیز فکر میکنیم!                       

لی سانیکولز: احساسات در صورت خبر بد یا خوب دادن از درونتان بوجود می آید. خبر خوب، حس خوب شادی، لذت و ذوق و شوق را بوجود می آورد و حس بد، خشم، نفرت، کینه و بدی را بوجود می آورد.                                                                                                      

سؤال: از خود تا بحال پرسیده اید چه حسی دارید؟ یک بار سؤال کنید الان چه حسی دارم! جوابتان را همان موقع میگیرید. معمولی و بد و خوب!                                                        

نکته: وقتی برای حال بدتان کاری انجام نمیدهید مغز و افکار به کار خود ادامه میدهند و هر لحظه شما را در شرایط بدتری قرار میدهد.                                                                             

نکته: شما هر چیزی که بخواهید میتوانید در زندگی بدست آورید در صورت آنکه همیشه حستان خوب باشد و به خوبی ها فکر کنید.                                                                                 

نکته: احساسات ما مانند یک مکانیزم عمل میکنند که آیا الان احساسات من خوب است یا بد و در مسیر صحیح فکر میکنید یا اشتباه؟!                                                                               

نکته: از الان به بعد مراقب فکر ها و کلمات خود باشید و شاید اگر حستان بد باشد بفهمید و در اطرافیان اگر کسی حسش بد باشد سریع میفهمید، این را خواهید دید که چقدر دانش شما در حال بهتر شدن نسبت به خود میشوید!                                                                          

آیا میدانستید که شما همانی را میگیرید که حس میکنید، نه اینکه به آن فکر میکنید یا همان از دنده راست یا چپ برخواستن است. مردم میپندارند هر روز تمام مدت از هر دنده برخیزند همانطور کل روز را میگذرانند!                                                                                               

نکته: چند دقیقه ای را به احساس خود اختصاص دهید و روی احساسات خوب تمرکز کنید؛ اگر چشمان خود را خوب ببندید از هر نوع حواس پرتی جلوگیری میکنید و به آن لبخند میزنید.       

آیا میدانستید افکار و احساسات شما خالق زندگی شما هستند و همیشه هم همینطور است، مطمئن باشید!                                                                                                      

باب پراکتر: وقتی احساس شما بد باشد، حالتان بد است و بلافاصله میتوانید آن را با یک موسیقی زیبا، خواندن آواز یا هر چیزی که حالتان را عوض میکند را انجام دهید تا بهتر شوید و به آن به صورت مداوم فکر کنید.                                                                                            

نکته: یک فهرست از چیز هایی که حالتان را خوب میکند را بنویسید و هر روز به آن توجه کنید!  

*عشق بالاترین احساس*

جیمز ری(فیلسوف و مؤلف): وقتی شما به حیوانات خانگی محبت میکنید، علاقه شما و آن ها به شما بیشتر میشود و این احساس چه نعمت بزرگی است.                                                    

چارلز هافل: ترکیبی از تفکر و عشق نیروی مقاومت ناپذیر قانون جذب را شکل میدهند.            

سؤال: اگر میتوانستید هر چیزی را و هر کسی را دوست داشته باشید زندگی شما دگرگون میشد؟ واقعاً همینطور است. انجام دهید!                                                                                   

اگر درباره ی دیگران از افکار بد استفاده کردید و آن ها با شما بد رفتار کردند بدانید که مسبب اصلی خود شما هستید.                                                                                            

چارلز هافل: احساس همان میل و خواسته است و خواسته همان عشق است. افکاری که با عشق بارور شده باشند آسیب ناپذیر هستند.                                                                           

شما باید به دنبال کشف زندگیتان بروید و همین الان به کاینات فریاد بزنید، زندگی ساده و زیباست؛ آری فریاد بزن خودت را رها کن! من شایستگی داشتن تمام چیز های خوب را دارم. بهره مندی از تمام چیز های خوب حق طبیعی شماست و اگر شما خواهان بهترین ها باشید آن ها را بدست می آورید.                                                                                                    

خلاصه مطالب

قانون جذب مثل قانون جاذبه زمین بی طرف است. این خود شما هستید که با تفکر و احساس مداوم به چیزی، آن را به سمت خود میکشید و آن را تجربه میکنید. برای اینکه از احساس خود مطلع شوید از خود بپرسید الان چه احساسی دارید!                                                         

شما محال است که حس بدی داشته باشید و در همان لحظه به چیز های خوب فکر کنید اما کم کم و به تدریج میتوانید آن را به وجود آورید.                                                                     

شما وقتی حس بدی دارید، چیز های ناخوشایند را جذب میکنید و وقتی حس خوب دارید چیز های خوب را جذب میکنید. از طریق فرکانس حسی که میفرستید. لیست بهینه سازی که درست کردید، میتوانند در لحظات بد به کمک شما بیایند مثل موسیقی یا چیز هایی که دوستش دارید.  

احساس عشق بالاترین فرکانس است، که شما میتوانید به خارج بفرستید. هر چه عشق بیشتری احساس کنید، نیروی بیشتری در خود اختیار خواهید کرد.  

*از راز چگونه استفاده کنیم*

جیمز ری: روش کارکرد قانون جذب مانند چراغ جادو میباشد که داستانش را شنیده اید و هر وقت غول چراغ جادو بیرون می آمد میگفت: فرمانبردارم سرورم! در این فیلم شخص موردنظر فقط سه خواسته را عملی میکرد ولی هیچ محدودیتی نداشت؛ حال شما دنیا را مانند یک چراغ جادو فرض کنید اما با این تفاوت که همه خواسته های شما را انجام میدهد.                                    

*فرآیند خلاق*

*قدم اول، خواستن: از جهان کاینات طلب کنید، هر چیزی که میخواهید؛ و صبر کنید تا آن را به شما بدهد.                                                                                                             

باب پراکتر: شما واقعاً چه میخواهید؟ در گوشه ای ساکت بنشینید و خواسته هایتان را روی کاغذ بنویسید. من آنقدر خوشحالم و ممنون هستم که … بقیه را خودتان بنویسید. که زندگی شما چگونه خواهد بود؛ انتخاب های شما باید روشن و واضح شود. اگر خواسته شما مشخص نباشد قانون جذب را نمیتواند درست عمل کند.                                                                        

*قدم دوم، باور داشتن: باور کنید که خواسته خودتان برآورده شده است. باید بدانید در لحظه ای که چیزی را میخواهید آن را با ایمان کامل باور داشته باشید که بدست آورده اید و دوباره زندگی که با آن خواسته داشته اید را ادامه میدهید و آن را در زندگی خود میبینید.                        

آیا میدانستید برای داشتن خواسته خود باید باور کنید که آن را در دست دارید و در حال لذت بردن از آن هستید؟                                                                                                 

وقتی به شما میگویند که ارثی به شما رسیده، آن را کمی باور میکنید و لذت های خرج کردن آن را شروع میکنید؛ درست است پس خواسته های خود را بعد از نوشتن، شروع به لذت بردن از آن بکنید و وانمود کنید که حداقل جهان کاینات به شما پاسخ میدهد.                                       

حضرت علی (ع) میفرماید: اگر میخواهید صبور باشید ادای آدم های صبور را در بیاورید.              

آیا میدانستید با خواندن تمام کتاب ها به نیروی خلاقی دست پیدا کنید که زندگی فوق العاده ای داشته باشید، حتما این کار را میکنید؟ این کتاب زندگی خیلی ها را تغییر داده و این اتفاق می افتد که افرادی با خواندن همین کتاب به همه چیز میرسند و میفهمند چه کار باید بکنند. بعضی از افراد هم کتاب های بیشتر ولی خواندن کتاب های بیشتر باعث آسان شدن راه موفقیت شما میشود.                                                                                                                

جک کانفلید: اگر ما فقط به این دلیل که نمیتوانیم چگونگی رسیدن به خواسته های خود را مشاهده کنیم، هرگز به خود اجازه نمیدهیم که یکی از آن ها را عملی کنیم.                            

تحقیقات نشان داده که افرادی که به موفقیت رسیده اند از چگونگی انجام آن بی اطلاع بوده اند و فقط میخواستند که آن را به انجام برسانند.                                                                     

دکتر جوویتالی: نیاز نیست از تمامی جزییات که برای ما میخواهد در جهان اتفاق بیفتد باخبر شویم چون جهان اجزا آن را کنار هم میچیند.                                                                  

باب پراکتر: شما نمیدانید چطور به خواسته خود خواهید رسید، به شما نشان خواهد داده شد. شما روش دسترسی به آن را به سمت خود جذب میکنید.                                                   

*قدم سوم، دریافت: این احساس است که در لحظه بدست آوردن آن خواسته خود تجربه میکنید. همین الان احساس خود را تجربه کنید!                                                              

مارجی شیموف: شاد بودن و احساس خوب داشتن خیلی مهم است. وقتی احساس خوبی دارید خود را در جریان خواسته قرار میدهید.                                                                          

خواسته خود را یک بار اعلام کنید و باور کنید که به آن رسیده اید و چنان احساسش کنید که گویی هم اکنون در اختیارش دارید؛ پس همین الان حس خوبی در خود ایجاد کنید.                 

انجیل متی: هر چه را هنگام دعا و باور کردن میطلبید، بی تردید دریافت خواهید کرد.              

دکتر جوویتالی: جهان هستی خواهان سرعت است نه تردید و شک، فرصت دوباره در آن جایی ندارد.                                                                                                                   

اگر احساس غریزی در شما بوجود آمد آن را دنبال کنید و متوجه خواهید شد که جهان هستی شما را برای دریافت خواسته هایتان به حرکت درآورده است. آیا میدانستید تمام اختراعات جهان یک روزی فقط یک ایده بوده است؟!                                                                             

جک کانفیلد: زندگی مانند چراغ های ماشین میماند، که در شب فقط سی تا شصت متری جلو ماشین را نشان میدهد اما با همین نور میتوانید فاصله لندن تا کالیفرنیا را طی کنید. زندگی هم همینطور است، اگر بتوانید اطمینان کنید که شصت متر بعد هم مانند این شصت متر بوده است تمام راه روشن خواهد بود و در زندگی به همین مقصد خواهیم رسید. چون خودمان آن را میخواهیم.                                                                                                            

دکتر مارتین لوترکینگ: روی اولین پله با ایمان قدم بگذارید؛ لازم نیست همه پله ها را دیده باشید، فقط روی اولین پله قدم بگذارید!                                                                        

هدف ما تلاش برای شکوفا کردن استعدادهای درونی شماست

به  سایت خودتان   www.afkarmosbat.org سر بزنید

برای یاد گرفتن اطلاعات مهم و سری منتظر نباشید در هر لحظه در کنار شما خواهیم ماند و شما را به اهداف و رویاهیتان خواهیم رساند

با تشکر دوست شما افکار مثبت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *