روش های ثروت زدایی

دانش ثروتمند شدن

قوانین ساده ثروت

ایا رسیدن به ثروت سخت است؟

ایا ثروت حق طبیعی شماست؟

ایا قوانین ثروت را میدانید؟

ما در اینجا برای شما مهم ترین قوانین موفقیت را میگوییم فقط کافی است این مطالب را تا اخر با دقت بررسی کنید و به گفته ها را به صورت عملگرایی انجام دهید

درس اول: حق ثروتمند شدن

هدف زندگی پیشرفت است و هر موجود زنده دارای حق غیرقابل انتقال ای برای نیل به تمام پیشرفت هایی است که ظرفیت کسب آنها را دارد حق انسان از زندگی یعنی حق استفاده آزاد و نامحدود از تمام چیزهایی که برای تعالی ذهنی روحی و جسمانی اش لازم است به عبارت دیگر حق ثروتمند بودن.

 فردی ثروتمند است که در زندگی هر آنچه ظرفیتش را دارد به دست آورد و هیچ کس بدون داشتن پول زیاد نمی تواند به تمام خواسته هایش درصد پیشرفت زندگی آن را چنان پیچیده کرده است که حتی معمولی ترین زنان و مردان هم برای برخورداری از زندگی به نسبت کامل به ثروتی هنگفت نیاز دارند قیت در زندگی تبدیل شدن به آن کسی است که می خواهید باشید و فقط با بهره‌برداری از چیزهای مختلف میتوانید با این املای شوید برای این کار باید ثروتمند باشید تا هر آنچه می‌خواهید بخرید و آزادانه از آن استفاده کنید بنابراین دانش ثروتمند شدن اساسی ترین دانش است میل به ثروتمند شدن هیچ ایرادی ندارد میل به سرور حقیقی ارزشمند و سوده شده به زندگی ثروتمند تر کامل تر و پر نعمت تر است کسی که میل به زندگی با نعمت فراوان دارد یا نمی‌خواهد پول کافی برای خرید آن چه می‌خواهد داشته باشد فرد غیر طبیعی است.

 سه محرک اصلی برای زندگی وجود دارد؟

1. جسم2. ذهن3. روح

 هیچ کدام از این محرک ها بهتر یا مقدس تر از دیگری نیست و هر سه به یک اندازه خواستنی هستند.

 انسان بدون برآوردن نیازهای جسمانی مثل غذای خوب لباس راحت سرپناه گرم آزادی از  نعمت فراوان استراحت و تفریح نمی تواند زندگی مادی کامل داشته باشد او  بدون دسترسی به کتاب و زمانی برای مطالعه امکان مسافرت و مشاهده جهان را ندارد یا بدون همراهی فکری نمی تواند از زندگی ذهنی کاملی بهره‌مند شود در نتیجه انسان باید سرگرمی های فکری داشته باشد و محیط خود را با تمامی هنرها و زیبای هایی که قادر به استفاده از آنها از پر کنند انسان برای برخورداری از زندگی روحی کامل نیز نیازمند عشق است و عشق در فقر متجلی می شود.

درس ۲: دانش ثروتمند شدن

 درست مانند حسابو جبر دانشی دقیق به نام ثروتمند شدن وجود دارد قوانین معینی بر فرایند کسب ثروت حاکم است که هر کسی این قوانین را بیاموزد و از آنها پیروی کند با یقین و قطعیتی ریاضی ثروتمند  خواهد شد مالکیت پول و ملک در نتیجه انجام کارها به روش معین به دست می آید و افرادی که کارها را دانسته یا تصادفی به این روش معین انجام می دهند ثروتمند خواهد شد هر مرد یا زنی که انجام کارها به این روش محیط را فرا بگیرد بدون شک ثروتمند می شود

 برای این گفته خود دلایلی دارد:

 ثروت مند شدن به محیط بستگی ندارد زیرا در این حالت تمام ساکنان یک منطقه یا شهر باید توانگر و ثروتمند باشند و ساکنان دیگر مناطق و شهرها همگی فقیر توانایی انجام کارها به این روش مایل به هیچ وجه به داشتن استعداد بستگی ندارد زیرا بسیاری از افراد با استعداد های عالی فقیر باقی می ماند در حالی که دیگران با استعداد های بسیار کمتر از آنها ثروتمند می شود.

 ثروتمند شدن نتیجه صرفه جویی یا پس انداز نیست بیشتر افراد خسیس فقیرند در حالیکه ولخرجی ها اغلب ثروتمند می شوند  ولی ثروتمند شدن به انجام کارهای خاصی هم که از عهده دیگران بر نمی‌آید وابسته نیست زیرا دو نفر در شغل مشابه با کارهای یکسان ممکن است یکی سر آدم نشود و دیگری فقیه بماند یا شکسته شود.

 سوال این است که آیا امکان دارد این روشنایی آن به قدری سخت باشد که فقط افراد معدودی از عهده آن برآیند؟ خیر این ادعا نمی تواند درست باشد ا همانطور که دیدیم به توانایی‌های ذاتی بستگی دارد ولی در عمل هم افراد با استعداد ثروتمند می شوند و هم اشخاص تعداد نوابغ و هم افراد غیر کودک هم اشخاص قوی بنیه و هم افراد ضعیف و مریض بنابراین همه افراد و با هر استعدادی می‌توانند ثروتمند شوند ثروتمند شدن معامله با مردم بودن در جایی است که افرادی برای معامله در آنجا باشند و اگر این افراد مایل به انجام معامله مطابق میل شما باشند که چه بهتر ولی این مطلب نیز هم آنقدر صحت دارد که در مورد محیط صدق می کند.

  اگر هر کس دیگری در شهر و منطقه شما می‌تواند ثروتمند شود پس شما هم می توانید

دوباره می‌گویم این مساله به انتخاب شغل و حرفه خود ارتباط ندارد زیرا بعضی افراد در هر کسب و کار حرفه ای سر آدم نمی شود در حالی که همسایه دیوار به دیوار شان در همان شغل در فقر باقی می ماند البته بدیهی است که اگر شما کاری را انجام دهید که به آن علاقمند باشید و بیشترین همسویی را با آن داشته باشید عملکرد بهتری خواهید داشت یا اگر استعدادها و مهارت های ویژه ای داشته باشید و آنها را در حرفه ای خاص به کار بگیرید بهترین عملکرد را خواهید داشت.

 همچنین بهترین عملکرد آن در جایی است که با موقعیت جغرافیایی شما تناسب داشته باشد بستنی سازی در آب و هوای گرم نسبت به  جای سرد بهتر جواب می‌دهد ماهیگیری در مناطق شمالی شرقی آمریکا نسبت به فلوریدا که قزل‌آلا در آنجا وجود ندارد موفق‌تر خواهد بود مهم نیست که تا چه اندازه فقیر هستید زیرا اگر کارها را به روش معین انجام دهید طولی نخواهد کشید که صاحب سرمایه می شود به دست آوردن سرمایه بخشی از فرایند ثروتمند شدن است و برخی از نتیجه ای که همراه با طبع انجام کارها به روش به دست می آید.

  به هر حال اگر شروع کنید و کارها را به روش معین انجام دهید بی‌شک ثروتمند شد زیرا دلایل یکسان همیشه باعث نتایج یکسان میشود

شما با انجام کارها در حرفه و مکان فعلی تان به روش معین می توانید تمام این امور را به واقعیت تبدیل کنید

درس سوم:فرصت های انحصاری

  هیچ  انسانی به این دلیل که دیگران ثروت را انحصاری کرده و فرصتها قرار گرفتند فقیر نمانده است شاید برایتان سخت باشد که بتوانید زمام امور هر یک از سیستم های بزرگ راه آهن را به دست بگیریداین عرصه ها به طور کامل انحصاری شده‌اند ولی حرفه قطارهای برقی هنوز در ابتدای کار خود است همچنین فقط چند سال دیگر مانده است تا حمل و نقل های هوایی به صنعتی بزرگ تبدیل شود.

 چرا به جای رقابت با شرکت های پیشرفته و دیگران برای کسب موقعیتی در دنیای بهتر توجه خود را به پیشرفت حمل و نقل هوایی  معطوف نی‌کنید در دوره های مختلف بر اساس نیاز اجتماع و سطح تکامل جامعه امواج فرصت ها در جهات گوناگون پدیدار می شود.

در عصر حاضر در آمریکا فرصت ها به سمت  کشاورزی و صنایع و حرفه های وابسته سوق یافته است امروز برای کارگر صنعتی نیز فرصت های بیشتری مهیاست  ولی مشاغلی که با کشاورزی سر و کار دارند نسبت به آنهایی که با کارگر در ارتباط هستند از فرصت‌های بیشتری برخوردارند.

   اگر کارگران آمریکا انتخاب می‌کردند کارها را به روشنایی انجام دهند می توانستند راه برادرانشان را در بلژیک و دیگر کشورها ادامه دهند و فروشگاه های زنجیره ای و صنایع تعاونی بزرگ تاسیس کنند هرگاه پشت کارگر شروع کند و کارها را به روش معین انجام دهد میتواند به قشر ارباب تبدیل شود.

قانون ثروت برای آنها نیز درست مانند بقیه است و این همان چیزی است که باید بیاموزند آنها تا زمانی که به انجام کارها مانند گذشته  ادامه دهند در همان جایگاه کنونی شان باقی خواهند ماند هیچکس به دلیل کمبود منابع ثروت فقیر نیست زیرا بیش از حد کفایت برای همه وجود دارد فقط از مصالح ساختمانی درونی آلات متحده شاید بتوان قصری به بزرگی عمارت واشنگتن برای هر خانواده بر روی کره زمین بنا کرد.

هر آنچه روی زمین می بینید از نوع اسید ساخته شده و همه چیز از آن شکل گرفته است این جوهر است یا ماده بدون شکل تمام فضای جهان را در بر می گیرد ۱۰ هزار برابر بیش از آنچه تاکنون ساخته شده است هنوز هم ممکن است ساخته شود ولی حتی آن هنگام نیز  مواد خام هستی پایان نخواهد پذیرفت.

هیچ انسانی به دلیل فقر طبیعت و کمبود منابع فقیر نیست منابع مصالح ساختمانی پایان پذیرد مقدار بیشتری تولید می شود هنگامی که خواب چنان پایان پذیرد که مواد غذایی و مواد اولیه تولید پوشاک دیگر در آن رشد نکنند دوباره احیا می شود یا خاک بیشتری تولید خواهد شد.

به طور کلی بشر به صورتی ثروتمند است و در افرادی فقیرند به این دلیل است که آنها از روش پیروی نمی کنند طبیعت برای پیشرفت زندگی شکل گرفته است و حرکت اجباری آن افزایش در زندگی است و همین دلیل هر چقدر توانسته در خدمت زندگی باشد سخاوتمندانه مورد حمایت قرار گرفته است و هیچ گونه کمبودی نمی تواند وجود داشته باشد مگر اینکه خداوند منکر وجود خود شود و کارهای خود را باطل کند.

در یک کلام شما به علت کمبود منابع ثروت فقیر نمانده اید 

درس چهارم: اولین مورد ثروتمند شدن

  اندیشه تنها قدرتی است که می تواند باعث تولید ثروت قابل ملاحظه ای از ماده بدون شک شود این ماده که همه چیز از آن درست شده است جوهری است که فکر می‌کند و اندیشه به هر شکلی ترور اینجور مانند قاره ای است که آنچه را به وجود می آورد  حرکت جوهر اصیل بر اساس اندیشه هایش است هر شغل یا فرایندی در طبیعت تجلی اندیشه در جوهر اصیل است و هر گاه ماده بدون شکل درباره قالب یا حرکتی بیاندیشید.

اما نشر را به خود می‌گیرد و آن حرکت را ایجاد می کند این همان روش آفرینش هستی است ما در جهان اندیشه که خود قسمتی از عالم تفکر است زندگی میکنیم اندیشه کیهانی پویا در تمام جهات در جوهر بدون شکل  توسعه می یابد و ماده متفکر بر اساس این اندیشه حرکت می کند و شکل منظومه های سیارات را به خود می گیردو با اندیشیدن درباره قالب درخت بلوط بر اساس همین اندیشه حرکت می‌کند.

و اگر صدها سال نیز طول بکشد درخت را به وجود می آورد چنین به نظر می آید که بدون شکل در فرآیند آفرینش بر مبنای خطوط حرکت می کند که خودش آنها را بنا نهاده است و در نتیجه اندیشه درخت بلوط به شکل گیری آن درختی تنومند منجر نمی شود بلکه ابتدا خطوط رشد را ایجاد می کند و سپس نیروهای لازم برای تولید درخت را به حرکت در می آورد.

اندیشه خامنه ای با طراحی خاص با تأثیر بر جوهر بدون شکل اگر چه باعث شکل‌گیری آنی خانه می‌شود انرژی‌های آفریننده در تجارت و معاملات را به مسیرهای سوق می‌دهد که باعث تسریع ساخت خانه می شوند ولی اگر هیچ مجرایی از پیش وجود نداشته باشد بنگاه خانه بدون انتظار برای فرآیندهای آرام جهان زنده و غیرزنده به طور مستقیم از ماده اولیه شکل خواهد گرفت ان و مرکز و سرچشمه اندیشه هاست تمام اشکالی که انسان با دستانش می‌سازد باید ابتدا در اندیشه وجود داشته باشد به عبارت دیگر او نمی‌تواند بدون اندیشیدن درباره  اشیا آن را شکل دهد.

 هنگامی که انسان در ذهن خود شکلی را مجسم می‌کند مواد را از اشکال موجود در طبیعت بر می گیرد و تصوری را از آن می سازد تا به اینجا تلاش اندکی در تعامل باهوشمند بودن شکل به خرج داده است زیرا در رویایش هم نمی بیند که او نیز می تواند چنین کارهایی را انجام دهد انسان با دستهای خویش  اشکال موجود را اصلاح می‌کند یا شکل آنها را تغییر می دهد و هرگز از خود نپرسیده است که آیا می تواند با برقراری ارتباط بین اندیشه هایش و جوهر بدون شکل چیزها را تولید کند؟

  ما می‌خواهیم این توانایی او را اثبات کنیم و نشان دهیم که چگونه هر مرد یا زنی می تواند چنین کاری را انجام دهد به عنوان اولین قدم سه گزاره اساسی را بیان می کنیم اول ادعا می کنیم که ماده یا جوهری بدون شک وجود دارد که  همه چیز از آن ساخته شده است عناصر و اشکال به ظاهر متفاوت موجود در طبیعت زنده و غیرزنده همگی نمودهای یک عنصر هستند.

و از ماده ای مشابه ساخته شده است اندیشه ای درون این ماده و تفکر باعث می‌شود تا اشکال گوناگون تولید شوند انسان مرکز اندیشه هاست و با ارتباط اندیشه هایش با جوهر اسید تفکر می تواند باعث آفرینش یادگیری چیزی شود که درباره اش می اندیشید .

کارشناسی که در نتیجه مطالعه این کتاب و عمل بر اساس گفته هایمان سر آدم نشود دلیلی مثبت بر ادعای من خواهد بود در اینکه با گذر از این فرایند موفق نشود ولی این فرآیند شکست نمی خورد زیرا هر کسی که به طور دقیق آنچه کتاب حاضر به او میگوید عمل کند هیچ کس را کم نخواهد شد همانطور که گفتم انسان با انجام کارها به روش معین ثروتمند می شود و برای این کار باید بتواند برایش بیاندیشند برای انجام کارها طریقه اندیشیدن درباره هر موضوعی است .

مثال:

نگاه کردن به ظاهر بیماری شکلی از بیماری را در ذهن و در نهایت در بدن شما ایجاد می کند و راه حل آن پذیرش این حقیقت است که بیماری فقط ظاهر قضیه است و وجود ندارد و تنها واقعیت سلامتی است به دنبال ظواهر و گشتن اشکال متناظر با آن را در ذهن شما به وجود می آورد مگر این حقیقت را بپذیرید که هیچ فرقی وجود ندارد و تنها واقعیت پورنعمت است اندیشیدن درباره سلامتی و ثروت در محاصره ظاهر مریضی و فقط به راستی نیازمند قدرت فراوان است اما این قدرت را به دست می آورد به شاهزند تبدیل می شود که خواهد توانست بر تقدیر پیروز شود و هر آنچه میخواهد رشته باشد .

برای موفق شدن درزندگی و کسب و کار میتوانید کتاب دانش ثروتمند شدن را بخوانید یا گوش دهید برای اطلاعات بیشتر به سایت خودتان سر بزنید www.afkarmosbat.org درخواست های مورد علاقه خود را بدهید

هدف ما تلاش هر چه بیشتر برای رشد شکوفایی استعدادهای شماست

تا بتوانید خیلی سریع تر به اهدافتان برسید

با تشکر افکار مثبت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *