بدون دسته بندی, روش های ثروت زدایی

تمرکز روی هدف

راز مهم هدف

ایا تا به حال هدفی داشته اید؟

ایا برای رسیدن به هر موقعیت و ارزویی نیاز به هدف است؟

ایا برای رسیدن به هدف چه کارهایی باید انجام داد؟

در این قسمت در مورد هدف موثر صحبت میکنیم هدفی که تمام افراد دنیا به دنبال ان  هستند و تمام تلاش خود را میکنند تا به ان برسند

پس برای رسیدن به نتیجه بهتر حتما عملگرایی در هر قسمت را انجام دهید

چهار روش متفاوت برای بهبود کیفیت زندگی:

  1. موارد خاص را بیشتر انجام دهید می‌توانید از چیزهایی که ارزش بیشتری برای شما دارند و پاداش و رضایت بیشتری فراهم می آورند بیشتر انجام دهید
  2. 2.    موارد خاصی را کمتر انجام  میدهید می‌توانید تصمیم بگیرید تا فعالیت ها یا رفتار هایی که به اندازه فعالیت ها و رفتارهای دیگر مفید نیستند  که می توانید در انجام چیزهایی که می‌خواهید به شما ضرر برسانند را کاهش دهید یا دیگر آنها را ادامه ندهید
  3.  می توانید شروع به انجام کارهایی کنید که تا به حال انجام نداده بودید می توانید انتخاب های جدیدی داشته باشید مهارت های جدید یاد بگیرید و پروژه ها و فعالیت های جدید را شروع کنید یا کل تمرکز کار و زندگی شخصی خود را تغییر دهید
  4.  می توانید انجام کارهای خاصی را متوقف کنید می‌توانید عقب بایستید و زندگی خود را با چشمان جدیدی ارزیابی کنید سپس تصمیم بگیرید که فعالیت ها و رفتارهای خاصی راه دیگر با چیزی  که می‌خواهید یا جایی که می‌خواهید آن برسید هماهنگ نیستند انجام دهید

وقتی روش‌های نقطه کنونی را روی زندگی خود اعمال کنید تقریبا دیگر هیچ محدودیتی برای شما وجود نداشته و نخواهد داشت

فصل یک:آزاد کردن تمام توان

 همه انسانهای بزرگ و موفق با متمرکز کردن توان خود روی یک کانال خاص توانستند بزرگ و موفق شوند                           اریسون اسوت ماردن

می‌توانید به مراتب سریعتر و بهتر از چیزی که فکر میکنید کیفیت کل زندگی خود را بهبود دهید تمام چیزی که نیاز دارید تمایل به تأخیر تصمیم برای انجام کار و نظم و انضباط برای تمرین و رفتار جدید انتخاب شده و اراده برای ایستادگی تا زمان رسیدن به نتیجه مورد نظر است

 دو برابر کردن درآمد و وقت آزاد

 با عمل فرآیند نقطه کنونی روی زندگی می توانید درآمد خود را دو برابر و در عین حال وقت خود را دوبرابر کنید بسیاری از افراد حداکثر ظرف ۳۰ روز به این هدف دوقلو می رسند

 وقتی برای اولین بار بسیاری این ادعا را میشنوند چک میکند نمی توانند باور کنند که دو برابر کردن درآمد و دو برابر کردن وقت آزاد به صورت همزمان امکان پذیر است

  اغلب مردم در یک الگوی قدیمی گرفته شده‌اند:

 باور دارند که تنها روش برای افزایش درآمد بیشتر کردن مقدار کل نیست که انجام می دهند یا بیشتر کردن ساعت های کار است در حقیقت بسیاری از افراد اگر تا سرحد مرگ کار نکند احساس گناه خواهم کرد  اما این روش قدیمی تفکر بدون شک باعث بن‌بستی فیزیکی احساسی و روحی است

 دنیا تغییرات زیادی داشته و نیز ما با تغییر می کنیم در کمتر از دو نفر از عصر صنعتی و عصر خدمات پس پس از عصر خدمات عصر اطلاعات رسیده ایم در عصر اطلاعات دانشمند اصلی و با ارزشمند ترین عامل در تولید است ما از عصر قدرت انسانی و از قدرت ذهن رسید

 در این عصر جدید به خاطر ساعت‌های چه کار می‌کنید پاداش نمی گوید بلکه برای نتیجه ای که از آن ساعت ها به دست می آورید پاداش نگیرید

  در اینجا برای فعالیت‌های نتایج پول شما برای ورود یا تعداد ساعتی که کار می کنید پول نمی گیرید بلکه برای خروجی که از شما به دست می آید حقوق می گیرد پاداش شما با کیفیت تعداد نتایج بدست آمده در حوزه مسئولیت شما تعیین می شود این تغییر در الگوی کار باعث لایت برای افراد خلاقو کارهای استان را تشخیص میدهند و روی آن تمرکز می‌کند

دوبرابر کردن ارزش و درآمد:

  آیا می‌خواهید درامد شما دوبرابر شود؟

  البته که میخواهید تنها سوال این است چگونه می توانید به آن برسید ؟

در اینجا یک روش ساده اما تضمینی برای آن می بینید

 ابتدا چیزهایی را مشخص کنید که انجام آنها بیشتر اثر را برای شما شرکت شما دارد قانون ۲۰و۸۰ به شما می گوید که بی سر شده وظایف شما به اندازه ۸۰ درصد یا بیشتر از کارهایی که انجام میدهید ارزش دارد این ۲۰ درصد فعالیت های شما چه هستند یا چه خواهند بودکه می‌توانند بیش از ۸۰ درصد ارزش کار شما را ایجاد کند

 هر پاسخی که می دهید باید از اکنون تصمیم بگیرید مقدار بیشتری از زمان خود را کارهای اختصاص دهید که در ایجاد بیشترین ارزش برای شما نقش داشته و اجازه رسیدن به مهمترین نتایج ممکن را می دهند

 دوم فعالیت‌هایی را در ۸۰ درصد کارهای کم ارزش تر و وقت گیر پیدا کنید که اثر خیلی کمی در نتایج شما داردتصمیم بگیرید که تا حد امکان سریع‌تر تا جایی که می‌توانید آنها را کاهش داده و به دیگران واگذار کنید یا آنها را حذف کنید

 اگر انضباط کافی برای تمرین این روش ساده را در خود ایجاد کنید خیلی زود نتایج واکنش های شما زیاد می شود و با تکرار این روش بیشتر و بیشتر خلاق می‌شوید و کارهای بیشتر و بیشتری انجام می دهید کارایی عملکرد خروجی و سرانجام در آمد شما افزایش یافته و خیلی زود دوبرابر میشود

  شروع به کامل کردن تعداد فعالیت‌های با ارزش بیشتری بکنید و نقش موثرتری در کارها خواهید داشت بنابراین کسانی که می توانند بیشترین کمک را در پیشرفت شغل شما داشته باشند احترام بیشتری به شما گذاشته و ارزش بیشتری به شما میدهند

 به دلیل اینکه ارزش کار شما بیش از دیگران است که اغلب وقت خود را صرف فعالیت های کم ارزش تر می کنند درآمد بیشتری خواهید داشت و به دلیل اینکه در مقدار زمان یکسان با قبل دو برابر کار انجام می دهید می توانید زمان آزاد خود را بیشتر یا حتی دو برابر کنید کل زندگی شما بهتر می شود

 شما مسئول هستید:

 یکی از عوامل مهم انتخاب های شخصی که میتوانید انجام دهید پذیرفتن مسئولیت کامل برای هر چیزی است هر چیزی که خواهی بود این مهم ترین نقطه در زندگی شما خواهد بود

 پذیرفتن مسئولیت برای زندگی به این معنی است که برای هر چیزی در زندگی که شما را ناراحت کرده است دنبال بهانه نگردید و دیگران را مقصر نکنید از هم اکنون دیگر به هیچ دلیل دیگران را زیر سوال نبرید و آنها را نقد نمی کنید دیگر درباره وضعیت خود یا چیزی که در گذشته اتفاق افتاده از قرن می زنید همه اگر چی میشد اگر فقط ها را حذف کنید و به جای آنها روی چیزی که می خواهید  و جایی که میخواهید برسید متمرکز شوید

از بخشی که از زندگی خود راضی نیستید بگویید من مسئول هستم و شروع به تغییر آن کنید اگر مشکلی وجود دارد مسئولیت را قبول کنید

و به دنبال راه حل برای آن بگردید اگر از درآمد کنونی خود راضی نیستید  مسئولیت را قبول می کنید و فعالیت هایی را انجام می‌دهید که برای افزایش آن لازم است

نکته مهم

  پذیرفتن مسئولیت پایه اعتماد به نفس احترام به خود و غرور شخصی است پذیرفتن مسئولیت شخصی در مرکز شخصیت هر انسانی موفقی قرار دارد

نمی توانید با دادن مسئولیت به دیگران از زیر کار شانه خالی کنید هنوز هم شما مسئول هستید اما تنها حس کنترل زندگی را از خود از دست داده اید به تدریج احساس مظلومیت به شما دست داده و خود را به عنوان قربانی می‌بینید سپس به جای قدرتمند فعال بودن تسلیم و منفعل می شوید

مسئولیت در شغل آزاد

  مسئولیت کامل زندگی خود را می پذیرید بدون اینکه مهم باشد چه کسی چه که حقوق شما را امضا می‌کند خود را به عنوان کارفرمای خویش می‌بینید شما تبدیل به مدیر شرکت خدمات شخصی خود تبدیل می‌شوید خود را به عنوان کارفرمای می‌بینید که شرکتی با تنها یک کارمند را اداره می کنید

 شما خود را به عنوان محصول برای فروش یک محصول خدمات شخصی شما در بازاری رقابتی خواهید دید و مسئول کامل هر عنصر کارتان برای تولید کنترل کیفیت و آموزش و توسعه ارتباطات استراتژی بهبود و تولید کنترلر مالی خواهید شد و دیگر هیچ بهانه ای را قبول نمی کنید و به جای آن شروع به پیشرفت میکنید

افراد معمولی هم میتونن از این روشها استفاده کنند

 هدف ما تلاش برای شکوفایی استعدادهای درونی شماست

پس تمام تلاش خود رو انجام میدهیم تا بهترین ها رو در اختیارتون قرار بدیم

 اگر این مطالب فقط برای یک نفر در جهان موثر واقع بشه برای ما کافیه

 منتظر مقاله های جدید ما نباشید و خیلی سریع تر به سایت خودتون سر بزنید www.afkarmosbat.ir   , org 

با تشکردوست شما افکار مثبت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *